top of page
Gron_Arena_Logo.png

GRÖN ARENA GÅRD

- GODKÄND GRÖN ARENA GÅRD -

Våren 2021 blev gården en godkänd Grön Arena Gård vilket innebär att vi är certifierade och uppfyller de krav som varumärket grön arena innefattar.

Vi vill att vår gård och resurserna vi har här ska fungera hälsofrämjande för fler än bara oss själva och våra närmaste. Många människor mår bra av att vistas i naturen och i närhet till djur och får kanske aldrig möjligheten att komma ut på landet. Vi vill kunna erbjuda den möjligheten till fler, och det kan vi göra genom Mofalla Lantgård.

Läs mer om certifieringen och de krav som ställs på oss här på hushållningssällskapets hemsida.

Ägg | webb.jpg

OM GRÖN ARENA

Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet.

 

Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.

Gron_Arena_Logo.png
Mia matar höns
Gron_Arena_Logo.png

GRÖN ARENA GÅRD

- EN PLATS FÖR ALLA -

En varm mule emot din kind, någon som vill vara nära helt kravlöst och som finns där utan att ställa frågor. Känslan när handen borras in i en mjuk päls och vetskapen om att jag är behövd och viktig för någon. Glädje, lugn och harmoni. Att vara delaktig i sysslorna på gården och få möjligheten att komma nära djuren och naturen gör att man blir glad och mår bra.

 

Här på Mofalla Lantgård är vi övertygade om detta, och skulle vi någon gång tvivla kan vi bara gå ut och känna efter. Frisk luft, djur, naturen och trädgård bidrar till rörelseglädje och främjar hälsan!

PÅGÅENDE
GRÖN ARENA PROJEKT

Sedan januari 2023 är vi i gång med ett Grön Arena projekt i samarbete med Tibro kommun och Samordningsförbundet. Vi har 6 platser i projektet och tar löpande emot personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i en arbetsförberedande insats på gården.

 

10h/v under 20v får man delta i sysslorna på gården där vi strävar efter att möta varje individs behov och försöker anpassa verksamheten och aktiviteterna efter de deltagarna som för tillfället finns i projektet.

 

Målet med insatsen är att förbättra deltagarnas hälsa och utveckla aktivitetsförmågan så att deltagarna förbereds för arbetslivsinriktad rehabilitering och därigenom närmar sig eget arbete eller studier och egen försörjning.

Gron_Arena_Logo.png
bottom of page