top of page
Logo Grön text Transparant.png

OM OSS PÅ GÅRDEN

På Mofalla Lantgård bor jag Mia Lennartsson med min man Anders och våra två barn Alfred & Alice.

 

Jag vill att gården ska kunna vara en hälsofrämjande plats där människor får känna glädje och delaktighet

 

Småskalighet och det personliga mötet står i fokus för oss på Mofalla Lantgård.

Mia går | webb.jpg

OM MOFALLA LANTGÅRD

Vi odlar grönsaker småskaligt och säsongsbaserat där grön sparris är vår främsta vår-primör. Pumpa i olika färg och form som skördas lagom till Halloween är vår huvudsakliga höstgröda. En liten besättning Gotlandsfår som föder sina lamm på våren bidrar både till öppna betesmarker och ger oss högklassiga livsmedel i form av skinn, kött och korv på hösten. Gården är även en godkänd Grön Arena Gård och erbjuder naturunderstödda aktiviteter där djuren och naturen fungerar hälsofrämjande.

Logo Grön text Transparant.png
Tupp | Webb.jpg
Logo Grön text Transparant.png

SMÅSKALIGHET

På vår gård handlar det om småskalig mångfald. Vi vill använda hela gårdens potential och har därför olika verksamheter som bedrivs parallellt och i samklang.

Vi vill att våra kunder och besökare ska få en inblick i ”Livet på landet”. Vi berättar gärna om det fantastiska i just detta - Livet på landet.

Logo Grön text Transparant.png

Syftet med projektet är dels att skapa förutsättningar för att bedriva Grön Arena-verksamhet på Mofalla Lantgård. Syftet är även att utöka befintlig yta för grönsaksodling för att bredda produktsortiment av grödor.

Hösten 2022 sökte vi och beviljades stöd av Leader Östra Skaraborg för att skapa en ny odlingsyta på gården. Projektet innefattar ett tunnelväxthus på 45 kvadratmeter, enklare vindskydd i form av plank och pergola. Anläggning av odlingsbäddar och flisbelagda gångar däremellan liksom inramning av ytan genom häckplantering.

 

Tusen tack till Leader Östra Skaraborg som skapar förutsättningar för vidareutveckling av vår verksamhet på gården!

LEADERPROJEKTET

bottom of page